Quảng Nam: Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép

5 người nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam. Ảnh: Biên phong
5 người nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam. Ảnh: Biên phong
5 người nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam. Ảnh: Biên phong
Lên top