Quảng Nam: Phát hiện 3 người vượt biên trái phép

Ba người vượt biên trái phép. Ảnh: Biên phòng
Ba người vượt biên trái phép. Ảnh: Biên phòng
Ba người vượt biên trái phép. Ảnh: Biên phòng
Lên top