Quảng Nam: Đẩy đuổi hơn 170 người khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn