Quảng Nam: Bắt nguyên cán bộ địa chính xã làm giả giấy tờ

Bắt nguyên cán bộ địa chính xã làm giả giấy tờ. Ảnh: Công an Núi Thành
Bắt nguyên cán bộ địa chính xã làm giả giấy tờ. Ảnh: Công an Núi Thành
Bắt nguyên cán bộ địa chính xã làm giả giấy tờ. Ảnh: Công an Núi Thành
Lên top