Quảng Nam: Bắt 3 đối tượng tàng trữ ma túy

Một trong ba đối tượng bị bắt vì hành vi tàng trữ ma tuý
Một trong ba đối tượng bị bắt vì hành vi tàng trữ ma tuý
Một trong ba đối tượng bị bắt vì hành vi tàng trữ ma tuý