Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Xuất hiện tình trạng lừa đảo để bán máy lọc nước