Quảng Bình: Xuất hiện tình trạng lừa đảo để bán máy lọc nước