Quảng Bình: Vận chuyển gần 250kg ma túy tại khu vực biên giới

Số ma túy được cất sau thùng xe bán tải. Ảnh: CAQB
Số ma túy được cất sau thùng xe bán tải. Ảnh: CAQB
Số ma túy được cất sau thùng xe bán tải. Ảnh: CAQB
Lên top