Quảng Bình: Tình trạng trộm cắp điện đang trở nên báo động

Điện lực Quảng Bình kiểm tra hệ thống lưới điện trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Điện lực Quảng Bình kiểm tra hệ thống lưới điện trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Điện lực Quảng Bình kiểm tra hệ thống lưới điện trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top