Quảng Bình: Thêm một cán bộ BQL dự án môi trường bị khởi tố

Lực lượng CA đọc quyết định khởi tố. Ảnh: CAQB
Lực lượng CA đọc quyết định khởi tố. Ảnh: CAQB
Lực lượng CA đọc quyết định khởi tố. Ảnh: CAQB
Lên top