Quảng Bình: Người thứ 5 bị xử lý vì tung tin sai sự thật bệnh Covid-19

Thông tin sai sự thật được Y đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: LPL
Thông tin sai sự thật được Y đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: LPL
Thông tin sai sự thật được Y đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: LPL
Lên top