Quảng Bình: Lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an QB
Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an QB
Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an QB
Lên top