Quảng Bình: Lâm tặc cả gan tấn công kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu