Quảng Bình: Khởi tố vụ mua bán gần 6.000 viên ma túy