Quảng Bình: Khởi tố đối tượng hủy hoại rừng

Đối tượng Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Đối tượng Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Đối tượng Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Lên top