Quảng Bình: Bắt nhiều súng và đạn giả dịp giáp Tết