Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quảng Bình: Bắt nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch

Nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: CAQB
Nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: CAQB
Nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: CAQB
Lên top