Quảng Bình: Bắt nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch

Nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: CAQB
Nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: CAQB
Nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: CAQB
Lên top