Quảng Bình: Bắt giữ đối tượng sử dụng và vận chuyển tiền giả tại cửa khẩu