Quản lý quán karaoke bị điều tra vì cung cấp ma tuý cho khách hát

Số thanh niên đến quán karaoke New Way khai được quản lý quán cung cấp ma tuý để sử dụng. Ảnh: CAHN.
Số thanh niên đến quán karaoke New Way khai được quản lý quán cung cấp ma tuý để sử dụng. Ảnh: CAHN.
Số thanh niên đến quán karaoke New Way khai được quản lý quán cung cấp ma tuý để sử dụng. Ảnh: CAHN.
Lên top