Quán karaoke vừa cho khách bay lắc, vừa mua bán dâm

Tang vật liên quan đến vụ bay lắc trong quán karaoke, tẩm quất. Ảnh cắt từ clip công an tỉnh Bắc Ninh.
Tang vật liên quan đến vụ bay lắc trong quán karaoke, tẩm quất. Ảnh cắt từ clip công an tỉnh Bắc Ninh.
Tang vật liên quan đến vụ bay lắc trong quán karaoke, tẩm quất. Ảnh cắt từ clip công an tỉnh Bắc Ninh.
Lên top