Quán game online ở Hải Phòng 2 lần hoạt động "chui" giữa dịch COVID-19

Bất chấp quy định cấm, game online Tùng Anh vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Sở TTTT Hải Phòng
Bất chấp quy định cấm, game online Tùng Anh vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Sở TTTT Hải Phòng
Bất chấp quy định cấm, game online Tùng Anh vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Sở TTTT Hải Phòng
Lên top