Quân đội dùng flycam truy vết phạm nhân Triệu Quân Sự

Quân đội dùng flycam tìm kiếm Sự. Ảnh: Nguyễn Đạt
Quân đội dùng flycam tìm kiếm Sự. Ảnh: Nguyễn Đạt
Quân đội dùng flycam tìm kiếm Sự. Ảnh: Nguyễn Đạt
Lên top