Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức - TPHCM: "Ôm" hàng chục tỉ đồng biến mất!

“Quan bà” về hưu… mọi người té ngửa!