“Quái xế” lạng lách, tung ớt bột vào Cảnh sát giao thông

Đối tượng Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh VN
Đối tượng Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh VN
Đối tượng Vũ tại cơ quan Công an. Ảnh VN
Lên top