“Quái nhân” rao bán sim đẹp trên mạng lừa hơn 200 triệu đồng