Qua Thái Lan làm con dấu giả, “phù phép” 238 hồ sơ đất đai ở Đà Nẵng

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hữu Long
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hữu Long
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hữu Long
Lên top