CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO “MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG QUA ĐIỆN THOẠI”:

Quà tặng giả, mất tiền thật

Tin nhắn thông báo trúng thưởng từ đối tượng lợi dụng mạng xã hội. Ảnh: FB
Tin nhắn thông báo trúng thưởng từ đối tượng lợi dụng mạng xã hội. Ảnh: FB
Tin nhắn thông báo trúng thưởng từ đối tượng lợi dụng mạng xã hội. Ảnh: FB
Lên top