Qua nhà rủ bạn uống trà, tá hỏa phát hiện bạn đã tử vong lâu ngày

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra cái chết của ông Rô (ảnh N.H)
Công an phong tỏa hiện trường, điều tra cái chết của ông Rô (ảnh N.H)
Công an phong tỏa hiện trường, điều tra cái chết của ông Rô (ảnh N.H)
Lên top