Quá khứ bất hảo của gã con rể mang xăng đốt nhà bố vợ ngày cận Tết

Tùng (áo trắng) tưới xăng đốt nhà bố vợ. Ảnh từ cắt từ clip.
Tùng (áo trắng) tưới xăng đốt nhà bố vợ. Ảnh từ cắt từ clip.
Tùng (áo trắng) tưới xăng đốt nhà bố vợ. Ảnh từ cắt từ clip.
Lên top