PVtex sai phạm nghìn tỉ - bao giờ xử lý triệt để?

Nhà máy PVtex Đình Vũ. Ảnh: TL
Nhà máy PVtex Đình Vũ. Ảnh: TL
Nhà máy PVtex Đình Vũ. Ảnh: TL
Lên top