Phút ân hận muộn màng của ông lão sát hại vợ: “Người chết lẽ ra là tôi…”

Trước toà, bị cáo Trần Văn Tròn luôn thể hiện thái độ ăn năn với hành vi đâm chết vợ của mình. Ảnh: V.Dũng
Trước toà, bị cáo Trần Văn Tròn luôn thể hiện thái độ ăn năn với hành vi đâm chết vợ của mình. Ảnh: V.Dũng
Trước toà, bị cáo Trần Văn Tròn luôn thể hiện thái độ ăn năn với hành vi đâm chết vợ của mình. Ảnh: V.Dũng
Lên top