Phương tiện vận tải nào bắt buộc phải lắp camera hành trình?

Lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra thiết bị giám sát hành trình một xe khách.
Lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra thiết bị giám sát hành trình một xe khách.
Lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra thiết bị giám sát hành trình một xe khách.
Lên top