Phượng "râu" và đồng bọn lĩnh án tù

Phượng "râu" lĩnh án 8 năm 6 tháng tù. Ảnh: HL
Phượng "râu" lĩnh án 8 năm 6 tháng tù. Ảnh: HL
Phượng "râu" lĩnh án 8 năm 6 tháng tù. Ảnh: HL
Lên top