Phúc XO phản cung: "Sợ bị đánh nên mới cho khách chơi ma tuý trong quán"

Phúc XO trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: Anh Tú.
Phúc XO trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: Anh Tú.
Phúc XO trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: Anh Tú.
Lên top