Phúc XO được giảm án từ 12 năm xuống còn 10 năm tù giam

Phúc XO tại phiên tòa sáng 6.11. Ảnh: Đan Thuần
Phúc XO tại phiên tòa sáng 6.11. Ảnh: Đan Thuần
Phúc XO tại phiên tòa sáng 6.11. Ảnh: Đan Thuần
Lên top