Phúc XO cho khách mang ma túy vào quán karaoke để bay, lắc

Phúc XO với mớ trang sức "vàng: trong quán karaoke XO của mình trước khi bị công an "sờ gáy".
Phúc XO với mớ trang sức "vàng: trong quán karaoke XO của mình trước khi bị công an "sờ gáy".
Phúc XO với mớ trang sức "vàng: trong quán karaoke XO của mình trước khi bị công an "sờ gáy".
Lên top