Phúc XO bị đề nghị phạt từ 10 đến 12 năm tù

Phúc XO ngoảnh lại nhìn người thân trong phiên xử sơ thẩm chiều 16.6.
Phúc XO ngoảnh lại nhìn người thân trong phiên xử sơ thẩm chiều 16.6.
Phúc XO ngoảnh lại nhìn người thân trong phiên xử sơ thẩm chiều 16.6.
Lên top