Phúc thẩm vụ VN Pharma: Chỉ khi thuốc làm từ bột sắn, bột mì thì mới là thuốc giả sao?

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Đăng Huỳnh
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Đăng Huỳnh
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top