Phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Huyền Như: 5 doanh nghiệp bị lừa đảo là do... “hám lợi”