Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phúc thẩm “đại án” Phạm Công Danh: Ông Trần Quí Thanh - Tôi không mang theo gì khi ra đi!