Phúc thẩm “đại án” Phạm Công Danh: “Nóng” phiên tòa với tranh luận về quan điểm của VKS