Phúc thẩm “đại án” Ngân hàng Xây Dựng: VKS đề nghị giữ nguyên hình phạt, tội danh đối với Phạm Công Danh