Phúc thẩm CSGT kiện chủ tịch xã: Tranh luận "có hay không họp tổ dân phố"

Phiên tòa xử phúc thẩm CSGT kiện chủ tịch xã vì phê hách dịch. Ảnh: A.T
Phiên tòa xử phúc thẩm CSGT kiện chủ tịch xã vì phê hách dịch. Ảnh: A.T
Phiên tòa xử phúc thẩm CSGT kiện chủ tịch xã vì phê hách dịch. Ảnh: A.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top