Phục hồi điều tra Chánh Văn phòng TAND Cao Phong trốn truy nã 26 năm

Phòng làm việc của ông Huy tại TAND huyện Cao Phong.
Phòng làm việc của ông Huy tại TAND huyện Cao Phong.
Phòng làm việc của ông Huy tại TAND huyện Cao Phong.
Lên top