Phú Yên: Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị khởi tố

Ông Võ Ngọc Hòa lúc còn đương chức Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. Ảnh: L.H
Ông Võ Ngọc Hòa lúc còn đương chức Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. Ảnh: L.H
Ông Võ Ngọc Hòa lúc còn đương chức Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. Ảnh: L.H
Lên top