Phú Yên: Cố ý làm trái, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa lĩnh 12 năm tù

Bị cáo Nguyễn Tài - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (áo sọc đen, đứng giữa) cùng "dàn" cựu quan chức huyện Đông Hòa (Phú Yên) trước vành móng ngựa. Ảnh: X.T
Bị cáo Nguyễn Tài - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (áo sọc đen, đứng giữa) cùng "dàn" cựu quan chức huyện Đông Hòa (Phú Yên) trước vành móng ngựa. Ảnh: X.T
Bị cáo Nguyễn Tài - nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (áo sọc đen, đứng giữa) cùng "dàn" cựu quan chức huyện Đông Hòa (Phú Yên) trước vành móng ngựa. Ảnh: X.T
Lên top