Phú Thọ: Thanh niên trốn khỏi khu cách ly đã bị bắt

Đối tượng Hùng trốn khỏi khu cách ly tập trung từ ngày 25.4 và đã bị bắt lại vào ngày 29.4. Ảnh: CACC.
Đối tượng Hùng trốn khỏi khu cách ly tập trung từ ngày 25.4 và đã bị bắt lại vào ngày 29.4. Ảnh: CACC.
Đối tượng Hùng trốn khỏi khu cách ly tập trung từ ngày 25.4 và đã bị bắt lại vào ngày 29.4. Ảnh: CACC.
Lên top