Phú Thọ: Tạm giữ 3 đạo chích chuyên đào trộm hàng trăm cây cảnh

Tại cơ quan Công an ba đối tượng vừa bị tạm giữ đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: ĐVCC.
Tại cơ quan Công an ba đối tượng vừa bị tạm giữ đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: ĐVCC.
Tại cơ quan Công an ba đối tượng vừa bị tạm giữ đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: ĐVCC.
Lên top