Phú Quốc: Khởi tố, bắt giam đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng vượt biên trái phép. Ảnh: Hoàng Dung
Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng vượt biên trái phép. Ảnh: Hoàng Dung
Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng vượt biên trái phép. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top