Phú Quốc: Công an tăng cường tuần tra đêm, kiểm tra đột xuất nhà nghỉ

Công an Phú Quốc tăng cương tuần tra đêm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Dung
Công an Phú Quốc tăng cương tuần tra đêm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Dung
Công an Phú Quốc tăng cương tuần tra đêm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Hoàng Dung
Lên top