Phủ nhận việc nhận 22 tỷ, bị cáo Nguyễn Thanh Hoá: "Dương không cho tôi gì cả"

Ông Nguyễn Thanh Hóa (người ngồi ghế).
Ông Nguyễn Thanh Hóa (người ngồi ghế).
Ông Nguyễn Thanh Hóa (người ngồi ghế).
Lên top